درخشش هنر جویان باشگاه شطرنج نوین در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی هنر جویان باشگاه شطرنج نوین رشت خوش درخشیدند. در مسابقات لیگ شطرنج گیلان و جام شطرنج خزر شاهد افزایش ریتینگ و کسب مقام توسط هنر جویان باشگاه شطرنج بودیم . اکنون گزارش مختصر این افتخار آفرینی ها خدمت تمام شطرنجبازان و علاقه مندان آن را عرضه میداریم. پرنیان قمی هنرجوی…

متن کامل