تاثیر بازی شطرنج بر ذهن کودکان

در یک مطالعه در توبینگن آلمان کارشناسان به این علوم دست یافته اند که بازی شطرنج میتواند درتقویت هوش و حافظه کودکان تاثیر بسزایی داشته باشد کارشناسان اشیاء هندسی در بازی شطرنج موجب تقویت عملکرد شناختی کودکان میشود در زمان انجام بازی مغز به اوج فعالیت خود رسیده و از نزدیک موقعیت های بازی را اسکن…

متن کامل